‘Een voorbijgaande filozofische dweperij’. Voorbeelden van dramatische ironie in De komedianten

Wanneer we een historische roman lezen, hebben we een geschiedkundige kennisvoorsprong op de personages. Zo heeft een Romeins staatsburger rond 100 na Christus misschien wel van het christendom gehoord, maar hij kan nog niet weten welke prominente rol deze ‘sekte’ in de wereldgeschiedenis zal gaan spelen. In De komedianten werkt Couperus dit gegeven op geheel eigen wijze uit.

Verder lezen